Instituto Václav Havel - CADAL
 
Institut Václava Havla

Už od svého vzniku program Puente Democrático (Demokratický most) Centra pro otevřenost a rozvoj Latinské Ameriky (Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina - CADAL) obsahoval stěžejní citát Václava Havla, který jasně shrnoval jeho programové cíle: “Pro člověka  je vskutku důležité vědět, že venku existují lidé, kteří nejsou lhostejní vůči vašemu osudu.”

Po smrti Václava Havla (+18. prosince 2011) se správní rada CADAL rozhodla v den výročí jeho narození, tj. 5. října následujícího roku, vytvořit Institut Václava Havla pro rozvoj mezinárodní demokratické solidarity.

CADAL požádal a nakonec získal souhlas od vdovy paní Dagmar Havlové, aby institut mohl být pojmenován právě po Václavu Havlovi. Se vznikem Institutu Václava Havla (dále jen IVH) byla posílena činnost CADAL a zejména jeho programu Puente Democrático (Demokratický most), který pomáhá rozvíjet dědictví prvního prezidenta samostatné České republiky. Zejména v oblasti podpory lidských práv a studia nedemokratických, především fašistických a komunistických režimů.

Prioritou IVH je vzdělávání a rozšiřování hodnot mezi mladé lidi v oblasti demokracie, míru a mezinárodní solidarity, stejně jako v oblasti ochrany lidských práv.

Nejbližšími plánovanými aktivitami IVH jsou výstava fotografií „Občan Havel“, promítání dokumentárního snímku „Moc bezmocných“, program „Good Bye Lenin: socialistická zkušenost ve střední a východní Evropě a přechod k demokracii“ a kampaň pro země Latinské Ameriky, které se připojily k Mezinárodnímu dni černé stuhy, v EU známému jako Evropský den památky obětem stalinismu a nacismu, který připadá na 23. srpna.

CADAL a program Demokratický most

Centrum pro otevřenost a rozvoj Latinské Ameriky je soukromá, nezisková organizace jejímž posláním je monitorovat politické, hospodářské a institucionální podmínky v zemích Latinské Ameriky a formulovat a navrhovat veřejné politiky, které přispějí k dobrému vládnutí a lepší kvalitě života.

CADAL byl založen 26. února 2003, v reakci na probíhající politickou, hospodářskou a institucionální krizi v Argentině a dalších latinskoamerických zemích. Přijal za své úkoly v oblasti demokratických svobod a hospodářského růstu s důrazem na sociální inkluzi všech obyvatel.

CADAL vznikl, aby podporoval společenskou různorodost, která pomáhá rozvíjet občanské a politické iniciativy, politickou, hospodářskou a institucionální otevřenost.

Demokratický most je iniciativa věnovaná mezinárodní propagaci občanských a politických práv a svobod. Mezi její aktivity patří:

a) ovlivňování zahraniční politiky demokratických zemí, které se zavázaly k dodržování lidských práv;

b) monitoring v Radě pro lidská práva OSN na základě pravidelného všeobecného průzkumu v zemích ovládaných diktaturami;

c) poskytnutí mezinárodní solidarity na podporu všech demokratů usilující o politickou svobodu v zemích ovládaných diktaturami;

d) vzdělávání mladých lidí v oblasti demokratických hodnot a významu mezinárodní solidarity;

e) pořádání kampaní za svobodu projevu a upozorňování na nepřípustné chování vůči novinářům v Latinské Americe.

CADAL zahrnuje Network of Democracy Research Institutes (NDRI), je přidruženou institucí při Proyecto Plataforma Democrática (Projekt demokratická platforma), která je registrována jako Organización de la Sociedad Civil ante la Organización de Estados Americanos (Organizace občanské společnosti při Organizaci  amerických států, OAS).